Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

kikipipi
7383 c144 500
Reposted fromxpetqa xpetqa

July 08 2015

kikipipi
4467 cc54
Reposted fromretaliate retaliate viaallterego allterego
kikipipi
8419 d65c
Reposted fromsunlovers sunlovers
kikipipi
Reposted fromnameherhope nameherhope viaallterego allterego
kikipipi
6156 48b3 500
Reposted fromNicinic Nicinic

July 06 2015

kikipipi
9955 de79
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

July 05 2015

kikipipi
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream

July 02 2015

kikipipi

Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.

— — Ochocki, Vithren
Reposted frommaniamania maniamania
kikipipi
7709 5150
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
kikipipi
7844 29b3 500
Reposted fromParadies Paradies
kikipipi
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym; lubię całować twoje to, a też
i tamto, z wolna głaskać elektryczną wełnę
twoich kędziorów, kiedy ciało rozchylone
ulega temu czemuś... I oczy, ogromne
okruszyny miłości; i lubię ten dreszcz
pode mną ciebie tak nowej zupełnie
— E. E. Cummings "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim" (tł. Stanisław Barańczak)
Reposted fromacrylic acrylic

June 30 2015

kikipipi
2230 6251
Reposted fromveronika1997 veronika1997
kikipipi
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole

June 29 2015

kikipipi
kikipipi
2774 9de5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatooskaa tooskaa
kikipipi
9000 b131
Reposted fromtooskaa tooskaa
kikipipi
9000 b131
Reposted fromtooskaa tooskaa

June 27 2015

kikipipi
kikipipi
kikipipi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl